Back

Dagmara Tabaka-Wojak

Instruktor/Egzaminator ICAO/EASA Aviation English
Lingwista

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dagmara posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi, w której wykorzystuje umiejętności zdobyte na specjalistycznych szkoleniach zagranicznych (Finlandia, Wielka Brytania) oraz krajowych dotyczących m.in. CLIL – zintegrowanego nauczania języka obcego rekomendowanego przez Komisję Europejską.

Dagmara jest certyfikowanym egzaminatorem oraz instruktorem lotniczego języka angielskiego ICAO/EASA Aviation English.

Na co dzień – nauczyciel języka angielskiego, tutor oraz tłumacz.


Dagmara Tabaka-Wojak

Instruktor/Egzaminator ICAO/EASA Aviation English
Lingwista

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dagmara posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi, w której wykorzystuje umiejętności zdobyte na specjalistycznych szkoleniach zagranicznych (Finlandia, Wielka Brytania) oraz krajowych dotyczących m.in. CLIL – zintegrowanego nauczania języka obcego rekomendowanego przez Komisję Europejską.

Dagmara jest certyfikowanym egzaminatorem oraz instruktorem lotniczego języka angielskiego ICAO/EASA Aviation English.

Na co dzień – nauczyciel języka angielskiego, tutor oraz tłumacz.

Dagmara jest certyfikowanym egzaminatorem oraz instruktorem lotniczego języka angielskiego ICAO/EASA Aviation English.
Na co dzień – nauczyciel języka angielskiego, tutor oraz tłumacz.