Back

Wyślij wiadomość

  Administratorem podanych danych osobowych jest Marta Tabaka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fluent Aviator Marta Tabaka z siedzibą w Nowych Bielicach (76-039) przy ulicy Liliowej 75. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: biuro@fluentaviator.pl. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym przysługujących uprawnień, a także celów i podstaw przetwarzania znajdują się tutaj.

  Proszę wpisać ten kod poniżej: captcha

  Copyright:

  Autor: Szymon Tabaka.
  Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie internetowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody autora, z zastrzeżeniem wskazania strony fluentaviator.pl jako źródła informacji.
  Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością cywilną i/lub karną przewidzianą przepisami prawa autorskiego.