Back

Egzamin ICAO

Dla kogo jest egzamin ICAO Aviation English?

Jak wygląda egzamin

2+

Każdy egzamin jest oceniany
przez minimum dwóch specjalistów:
egzaminatora oraz tzw. ratera

1 - 6

Oferujemy możliwość
zdania egzaminu
do poziomu Level 6

20 min

Średni czas trwania egzaminu
to 20 minut

700+

Posiadamy duże doświadczenie
w realizacji egzaminów
Aviation English

Forma egzaminu

Egzamin składa się z następujących części:

Część 1. Interview and Introduction.
Przyjemna, luźna rozmowa egzaminatora z kandydatem, mająca na celu poznanie kandydata, jego roli w lotnictwie. Dodatkowo egzaminator zadaje 2 pytania, które mają również związek z zawodem kandydata.

Część 2. Visual Analysis.
Kandydat otrzymuje obrazek zawsze zawierający kontekst lotniczy, często sytuację awaryjną. Zadaniem kandydata jest opisanie obrazka uwzględniając jak najwięcej szczegółów związanych z kwestiami takimi jak elementy samolotu, sytuacją awaryjną.

Część 3. Simulation.
Egzaminator wciela się w rolę kontrolera ruchu lotniczego, kandydat wciela się w rolę pilota. Symulowana jest korespondencja lotnicza, na którą kandydat musi reagować.

Część 4. Listening and Understanding.
Kandydat słucha nagrania, które zawiera kontekst sytuacji awaryjnej. Zadaniem egzaminowanego jest powtórzenie najbardziej istotnych kwestii nagrania podając jak najwięcej szczegółów. Zaletą tej części egzaminu jest fakt, iż słuchanie jest przygotowane w taki sposób, aby dopasować je do zawodu kandydata, (pilot /kontroler ruchu lotniczego).

Część 5. Audio-Visual Analysis.
Kandydat ogląda krótki film. Podobnie jak w części czwartej zadaniem egzaminowanej osoby jest obejrzenie nagrania oraz powtórzenie najbardziej istotnych kwestii podając jak najwięcej szczegółów. Zaletą tej części egzaminu jest fakt, iż film jest odpowiednio wcześniej dobrany w taki sposób, aby był dopasowany do zawodu kandydata, (pilot/kontroler ruchu lotniczego).

Egzamin Language Proficiency Exam oferowany przez nas, spełnia wszelkie, restrykcyjne normy oraz standardy takich organizacji jak ICAO oraz EASA.

ICAO

EASA

BASIC & COMPLEX GRAMMAR TRAINING (Level 4 - 6)

a / an

Choose the right article

Verb forms I

Regular & irregular verbs,
Present & past participle

Conditionals

Real and unreal

a / an / the /-

Choose the right article,
know when to use definite
or indefinite articles

Verb forms II

Regular & irregular verbs
in the basic grammar
tense forms

Discourse markers

Nevertheless, furthermore,
additionally, consequently

How often?

Get into the groove of
using adverbs of frequency

Prepositions

Practice the use of the
little words like at, in
on, for, to, by...

Passive voice

Simple present, simple past,
present perfect, past perfect, future

Q & R

Practice the use of
question words and
relative pronouns

Word order (1)

Form correct sentences
using basic tenses

Phrasal verbs

Get over with, put down to, come in for

Do którego poziomu mamy Cię przygotować?

Level 4, 5 lub 6?
Nie ma problemu!