Back

Egzamin ICAO/EASA

Egzamin składa się z następujących części:

Część 1. Interview and Introduction.
Przyjemna, luźna rozmowa egzaminatora z kandydatem, mająca na celu poznanie kandydata, jego roli w lotnictwie. Dodatkowo egzaminator zadaje dwa pytania, które mają również związek z zawodem kandydata.

Część 2. Visual Analysis.
Kandydat otrzymuje obrazek zawsze zawierający kontekst lotniczy, często sytuację awaryjną. Zadaniem kandydata jest opisanie obrazka uwzględniając jak najwięcej szczegółów związanych z kwestiami takimi jak elementy samolotu, sytuacją awaryjną.

Część 3. Simulation.
Egzaminator wciela się w rolę kontrolera ruchu lotniczego, kandydat wciela się w rolę pilota. Symulowana jest korespondencja lotnicza, na którą kandydat musi reagować.

Część 4. Listening and Understanding.
Kandydat słucha nagrania, które zawiera kontekst sytuacji awaryjnej. Zadaniem egzaminowanego jest powtórzenie najbardziej istotnych kwestii nagrania podając jak najwięcej szczegółów. Zaletą tej części egzaminu jest fakt, iż słuchanie jest przygotowane w taki sposób, aby dopasować je do zawodu kandydata, (pilot /kontroler ruchu lotniczego).

Część 5. Audio-Visual Analysis.
Kandydat ogląda krótki film. Podobnie jak w części czwartej zadaniem egzaminowanej osoby jest obejrzenie nagrania oraz powtórzenie najbardziej istotnych kwestii podając jak najwięcej szczegółów. Zaletą tej części egzaminu jest fakt, iż film jest odpowiednio wcześniej dobrany w taki sposób, aby był dopasowany do zawodu kandydata, (pilot/kontroler ruchu lotniczego).

Cena: 849 zł